روایت خاطرات

نمیخواهم درد من را قربانی کند
نمی خواهم درد من را قربانی کند
داستان انگیزشی ایمان
داستان انگیزشی؛ ایمان
مبارزه با سرطان
مبارزه با سرطان؛ با هم می توانیم شکستش بدهیم
من از مبارزه ام سپاسگزارم
من از مبارزه ام سپاسگزارم
انرژی ات را با نگران بودن به هدر نده
انرژی ات را با نگران بودن به هدر نده
سرطان من را به زانو در نیاورد بلکه باعث شد سر پا بایستم
سرطان من را به زانو در نیاورد بلکه باعث شد سر پا بایستم
احساس می کنم یک زندگی دوباره به من داده شده است
احساس می کنم یک زندگی دوباره به من داده شده است
معجزه یعنی تغییر ادراک از سکون به پرواز
با ترست روبرو شو
با ترست روبرو شو
قدر زمانی که به من داده شده را میدانم
قدر زمانی که به من داده شده را می دانم
من یک نجات یافته ام
من یک نجات یافته ام
این یک معجزه نیست
این یک معجزه نیست
سختی ها ماندنی نیستند
سختی ها ماندنی نیستند اما آدم های سخت ماندنی هستند
من یک نجات یافته از سرطانم
من یک نجات یافته از سرطانم
داستان زندگی رکس جونز
داستان انگیزشی زندگی رکس جونز
یک شناگر آب های آزاد با سخت ترین مسابقه خود روبرو می شود
یک شناگر آب های آزاد با سخت ترین مسابقه خود روبرو می شود
گفتگو با بیمار بهبود یافته از سرطان
مصاحبه با یکی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه نور
مصاحبه با بیمار مبتلا به سرطان
مصاحبه با بیمار مبتلا به سرطان بهبود یافته (خانم رفیعی) + فایل صوتی
مصاحبه با بیماران مبتلا به سرطان
مصاحبه با بیمار مبتلا به سرطان بهبود یافته (خانم عباسی) + فایل صوتی
مریم نوشت: گذر از غم
عشق همچون زندگی
سلول های خاکستری مغز
سلول های خاکستری مغز (قسمت دوم)
سلول های خاکستری مغز
سلول های خاکستری مغز (قسمت اول)
مریم نوشت
مریم نوشت : شکر گزاری
مریم نوشت
مریم نوشت : داستان آیلار – زندگی در لحظه
بهبود یافته از سرطان
مریم نوشت : روان درمانگر بهبود یافته
خاطره ای از یک دوست و همیار
خاطره ای از یک دوست و همیار
اسکرول به بالا
Scroll to Top