دفاتر نمایندگی

دفتر مرکزی

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم آزاده مجیدی فر

ایمیل: sw@noor-charity.com

مرکز تهران بیمارستان حضرت رسول اکرم

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: آقای یزدان باش قشلاقی

ایمیل: swr@noor-charity.com

مرکز تهران بیمارستان لولاگر

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم آزاده مجیدی فر

ایمیل: sw@noor-charity.com

مرکز ایلام

مدیر: آقای دکتر جلیل صادقی فر

مددکار: خانم شهرزاد نوری

ایمیل: ilm@noor-charity.com

مرکز خوزستان

مددکار: خانم نورا مقدم

ایمیل: abd@noor-charity.com

مرکز فارس

مدیر: آقای دکتر علیرضا رضوانی

مددکار: خانم افسانه حکیمی

ایمیل: shz@noor-charity.com

مرکز کهگیلویه و بویراحمد

مدیر: آقای سالار جوکار

مددکار: آقای حسین تابش

ایمیل: ysj@noor-charity.com

مرکز لرستان

مدیر: آقای نادر همتی

مددکار: آقای جعفر کشوری فرد

ایمیل: khd@noor-charity.com

مرکز هرمزگان

مدیر: آقای عیسی نادری

مددکار: خانم مژگان دارابی

ایمیل: bnd@noor-charity.com

اسکرول به بالا