قدبلندها و پشت میزنشین ها در خطرند

قدبلندها و پشت میزنشین ها در خطرند

عواملی می توانند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهند که شاید به نظر عجیب برسند اما آگاهی از آنها، هشیاری ما نسبت به سرطان را بیشتر می کند.

پشت میزنشینی

یکی از راه های کاهش خطر ابتلا به سرطان، حرکت بدنی و فعالیت جسمانی است. عدم تحرک یا به قولی پشت میزنشینی با خطر افزایش برخی از شایع ترین سرطان ها، از جمله سرطان ریه، روده بزرگ و پستان ارتباط دارد.

یک مطالعه نشان داده است که ورزش خطر ابتلا به هر نوع سرطان را 7 درصد کاهش می دهد.

محققان خاطرنشان کرده اند هرچند مشخص نیست که چگونه ورزش باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان می شود، اما وجود این رابطه اثبات شده است.

با این حال به نظر می رسد که بسیاری از مردم از ارتباط بین تحرک بدنی و کاهش خطر ابتلا به سرطان آگاه نیستند.

یک پژوهش در سال 2018 نشان داد که تنها 3 درصد از بزرگسالانی که در امریکا مورد بررسی قرار گرفته اند، این کاهش خطر را یکی از مزایای ورزش و فعالیت بدنی عنوان کردند.

محققان افزایش آگاهی عمومی از وجود این رابطه را در کاهش میزان سرطان در جامعه ضروری می دانند.

قدبلندی

افراد قدبلند نسبت به سایر افراد با قد متوسط یا کوتاه، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. نتایج یک پژوهش در سال 2018 نشان داده است که هر 10 سانتی متر افزایش قد، خطر ابتلا به سرطان را به میزان 10 درصد افزایش می دهد.

محققان در دهه 1950 رابطه میان قد و سرطان را کشف کردند. اگرچه مشخص نیست که چگونه بلندی قد می تواند بر خطر ابتلا به سرطان تاثیر بگذارد، اما این واقعیت ساده وجود دارد که افراد بلندقدتر، سلول های بیشتری در بدن خود دارند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که سلول های بیشتری درگیر سرطان شوند.

بر اساس یک مطالعه پیش از این، افزایش خطر ابتلا به سرطان در زنان بلندقد پس از دوران یائسگی افزایش 13 درصدی نشان می دهد.

همچنین جالب توجه است که یک مطالعه در سال 2016 بین بلندی پاها و خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ ارتباط مستقیم برقرار کرد. محققان در زمینه سرطان کولون می گویند ممکن است عوامل رشد، مانند هورمون ها در بدن نقش مهمی در این رابطه داشته باشند.

خبرنگار: مریم گرابیان

پیمایش به بالا
Scroll to Top