برچسب: درمان سرطان

تغذیه مناسب در دوران درمان سرطان

تغذیه مناسب در دوران درمان سرطان

تغذیه مناسب در دوره درمان سرطان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی داشتن رژیم غذایی مناسب همیشه آسان نیست.سرطان و روش های درمانی که برای سرطان بکار می رود، می تواند باعث تغییر نیازهای شما به تغذیه، تغییر در حس چشایی و واکنش بدن نسبت به برخی از غذاها و چگونگی استفاده بدن از […]

مطالعه بیشتر