کودکان باید سوگواری کنند

کودکان باید سوگواری کنند

سوگواری کودکان

والدی که در قید حیات است، پرستار کودک یا کسی که وظیفه مراقبت از کودک را بر عهده دارد، کلید اصلی کمک به کودک برای تطبیق با مرگ پدر یا مادر است.
مطالعات نشان داده اند که چگونگی ارتباط با کودک و اینکه پدر یا مادری که اکنون کنار کودک قرار دارد چقدر خوب بتواند نقش خود را ایفا کند، بهترین گزینه در سازگاری کودک با فقدان است.

آنچه می تواند به کودک مصیبت دیده کمک کند:
_ یک کانال باز ارتباطی با کودک نگه دارید تا هر زمان که کودک نیاز یا تمایل به صحبت و پشتیبانی داشت به شما مراجعه کند.
_ پیوسته درباره زندگی و مرگ پدر یا مادر کودک با او صحبت کنید و اطلاعات لازم را در حد درک کودک به او بدهید.
_ به عنوان مراقب کودک سعی کنید ابتدا به سلامت عاطفی و روانی خود اهمیت بدهید و اگر به کمک احتیاج دارید، حتما به مشاور مراجعه کنید.
_ روی عشق بین اعضای خانواده بیشتر کار کنید و اینکه لازم است در کنار هم بمانید و از یکدیگر حمایت کنید.

همچنان که کودکان بزرگ تر می شوند، درک آنها از اتفاقی که برای پدر یا مادرشان افتاده تغییر می کند و عمیق تر می شود.
آنها ممکن است سوالات بیشتری داشته باشند یا سوالاتی بپرسند که قبلا به آنها جواب داده اید. لازم است که به همه سوالات صادقانه پاسخ دهید و مطمئن شوید که کودک آنها را درک کرده است.

کودکان در مسیر رشد به پشتیبانی بیشتری از طرف شما نیاز دارند تا با دریافت اطلاعات متناسب با سطح جدید ادراک خود، اشتباهات و سوءتفاهم های سال های قبل را که کوچکتر بودند، تصحیح یا آنها را با اطلاعات قبلی ادغام کنند.

این مسئله همانطور که بزرگتر می شوند، ممکن است بارها و بارها اتفاق بیفتد؛ پس صبور باشید و همواره در این سفر احساسی کنار کودکان خود حضور موثر داشته باشید.

خبرنگار: مریم گرابیان

پیمایش به بالا
Scroll to Top