نورین

معرفی شخصیت نورین؛ نماد موسسه خیریه نور

گل آفتاب گردان نماد میل به نور است تا جایی که در یکی از مرحله های اولیه رشد، غنچه ها آفتاب را دنبال می کنند (قرار گرفتن همه آفتاب گردان ها در یک جهت در زمان رشد کامل به همین دلیل است).

بنابراین در طراحی «نورین» (کاراکتر و مسکات جدید خیریه نور) از آنالیز گل آفتاب گردان بهره برده شد که حتی اسم آن نیز ریشه در میل به نور و خورشید و این گردونه آذر دارد و برگ هایش قلب های تپنده به سوی نور است.

گل آفتاب گردان یا گل آذریون (عربی شده آذرگون) برگرفته از واژه آذر به معنای آتش و در اوستایی آتَر است. واژه آتش که در پارسی میانه آتَخش بوده است.

این گل در اکثر نقاط دنیا وجود دارد و نشان می دهد که، ما بی شماریم!

از دیگر سو با تکیه به یکی از اساطیر کهن نیز اشاره ای به سر تراشیده نورین که مثل موهایش بخشی از تخمه ها تراشیده شده اند داشتیم.

سامشون یا شمشون (عبری) به معنی «چون خورشید» و احتمالا هم ریشه با شمس (در عربی) نام پسر مانوح یکی از شخصیت های عهد عتیق و داوران بنی اسرائیل است.

شمشون پیش از ولادت نذیره خداوند بود. در داستان سامسون و دلیله می خوانیم:
دلیله دریافت که شمشون از رحم مادرش نذر خداست و اگر موهایش تراشیده شود نیرومندی اش از بین می رود. اما «نورین» ما و قهرمان مبارزه با سرطان، کسی نیست که با از دست دادن موهاش ضعیف شود و قدرت نورین در موهایش نیست، در قلبش است و به مانند قلندران سر تراشیده است.

طراحی مسکات و کاراکتر نورین بر عهده آقای کیارش زندی بود. ساخت مجسمه نورین توسط استاد محسن ناصریان انجام گرفت.

رونمایی از نماد نورین موسسه خیریه نور
پیمایش به بالا
Scroll to Top