مصاحبه با یکی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه نور

صفحه اصلی / اخبار / اخبار موسسه نور / مصاحبه با یکی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه نور

مصاحبه با یکی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه نور

در این ویدیو یکی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه نور از تجربه خود در مواجهه با بیماری سرطان می‌گوید.