گزارش تجهیز بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید مطهری شیراز

گزارش تجهیز بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید مطهری شیراز

حامیان در کنار موسسه خیریه نور

با همت یکی از حامیان موسسه خیریه نور بخش شیمی درمانی بیمارستان مطهری شیراز بازسازی و تجهیز می شود.

موسسه خیریه نور در سال 1402 طی بررسی نیازمندی بخش شیمی درمانی و پرتردد بودن مراکز درمانی با همیاری حامی محترم بعد از تهیه نقشه نهایی در سال جاری پذیرای 11 بیمار در بخش شیمی درمانی شهید مطهری شیراز خواهد بود.

در این رابطه جلسه ای در مورخ 1402/12/08 با حضور مدیریت عامل موسسه خیریه نور آقای مهندس هوشنگ ادهمی با حامیان پروژه بازسازی و نوسازی بخش شیمی درمانی درمانگاه شهید مطهری شیراز برگزار و روند پیشرفت کار به واسطه تهیه نقشه و انجام مقدمات تخلیه محل بخش شیمی درمانی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در نتیجه این مرکز در ابتدای سال 1403 بازسازی و در نهایت به طور کامل تجهیز می گردد.

“امید است دستان پرمهر شما حامی پایداری برای کمک به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان باشد.”

اسکرول به بالا
Scroll to Top