بروشورها و پوسترها

هفته جهانی پیشگیری از سرطان
آگاهی بخشی و تشخیص زود هنگام سرطان
پویش ملی مبارزه با سرطان
سرطان از آزمایشگاه تا بالین
همایش آگاهی بخشی از سرطان خیریه نور در مرکز ایلام
پویش ملی سرطان پستان
همایش تشخیص و پیشگیری و درمان سرطان ریه
پایش و پیشگیری از سرطان پستان
پیشگیری از عوامل سرطان زا
سلامت غذا و پیشگیری از بیماری ها
سرطان پستان
ایران زمین96
خرم آباد96
شیراز96
یاسوج96
اسکرول به بالا
Scroll to Top