بروشورها و پوسترها

بروشور و پوسترهای آموزشی و همایش های موسسه خیریه نور

هفته جهانی پیشگیری از سرطان
آگاهی بخشی و تشخیص زود هنگام سرطان
پویش ملی مبارزه با سرطان
سرطان از آزمایشگاه تا بالین
همایش آگاهی بخشی از سرطان خیریه نور در مرکز ایلام
پویش ملی سرطان پستان
ایران زمین96
خرم آباد96
شیراز96
یاسوج96
اسکرول به بالا