مسئولیت اجتماعی سازمان ها و موسسات

مسئولیت اجتماعی سازمان ها

بدون شک همان طور که جامعه فضای مناسبی جهت اشتغال و کسب درآمد برای سازمان ها، گروه ها و افراد مختلف فراهم آورده است؛ این بخش از جامعه نیز خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران‌های مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحران‌های ایجاد شده یاری خواهند نمود تا با مرتفع شدن این نیازها و رفع این بحرانها جامعه‌ای سالم تر و آرام تر داشته باشیم.
از این روی موسسه خیریه نور در جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای این افراد، گروه ها، موسسات و سازمان ها تلاش خواهد نمود تا ضمن ایجاد ارتباطات عمیق تر آنها با جامعه و افراد به تشویق فرهنگ کمک رسانی و تخصیص بودجه و زمان خود برای انجام کارهای خیر، و همچنین آموزش افراد و افزایش آگاهی مردم درباره اصول انجام کار خیر گام مهمی بردارد.
در این راستا خانواده نور آمادگی همکاری و مشارکت در زمینه های زیر را با گروه ها، شرکت ها و سازمان ها دارد:

  • همکاری ها و خدمات داوطلبانه کارکنان شرکت ها در پروژه های تعریف شده در رابطه با برنامه مسئولیت اجتماعی آنها
  • استفاده از مهارت و تخصص کارکنان شرکت ها در حیطه خدمات نور
  • تدوین و اجرای برنامه های بازاریابی که به واسطه آنها مبلغ مشخصی به برنامه خیریه نور اختصاص داده می شود
  • اختصاص درصدی از فروش محصولات خود به حمایت از برنامه های موسسه خیریه نور
  • فروش محصولی نمادین همراه محصولات اصلی شرکت ها و سازمان ها جهت حمایت از حل یک معضل اجتماعی، آموزش گروهی افراد برای جلب حمایت های همگانی افراد
  • تدوین برنامه هایی جهت بازاریابی اجتماعی به شکلی اثربخش تر جهت تاثیرگذاری بر رفتار انسان ها برای بهبود سلامت جامعه (حمایت از برنامه های آموزشی طرح سلامت و پیشگیری از انواع سرطان ها)
  • اختصاص امکانات سازمان ها و شرکت ها برای برگزاری سمینارها و همایش های آموزشی موسسه خیریه نور
اسکرول به بالا