دکتر نگار معشوری

غربال و پیشگیری از سرطان پستان

دکتر نگار معشوری
متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی پستان

در این ویدئو خانم دکتر نگار معشوری در خصوص سرطان پستان پیشگیری و غربالگری صحبت می کنند.


Scroll to Top