تغذیه و اثر آن در درمان سرطان و پیشگیری از بروز آن

خانم بنفشه بهزادپور
مربی تغذیه

در این ویدئو خانم بنفشه بهزار پور مربی تغذیه، در خصوص تغذیه و اثر آن در درمان سرطان و پیشگیری از بروز آن صحبت می کنند.


پیمایش به بالا
Scroll to Top