آلودگی هوا

گذر از آلودگی هوا

دوباره می‌سازمت وطن: گذر از آلودگی هوا

طبق تحقیقات محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان، هر چقدر ذرات آلودگی هوا بیشتر باشد، ریسک ابتلا به سرطان های مختلف بیشتر خواهد بود.

آلودگی هوا
Scroll to Top