بیمارستان لولاگر

نورین بر فراز ستیغ ها

فتح قله‌ای دیگر

این‌بار با راه‌اندازی بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر تهران به همت موسسه خیریه‌ی نور

بیمارستان لولاگر
اسکرول به بالا