سرطان درد بی درمان نیست

صفحه اصلی / نورین / سرطان درد بی درمان نیست

تا شقایق هست …
سرطان؛ درد بی‌درمان نیست