روز درختکاری

روز درختکاری

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

حال که حضور در اماکن عمومی، قرین به سلامت نیست، می‌شود درخت دوستی را به دست خیریه‌ی نور کاشت.

روز درختکاری
Scroll to Top