روز درختکاری

صفحه اصلی / نورین / روز درختکاری

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

حال که حضور در اماکن عمومی، قرین به سلامت نیست، می‌شود درخت دوستی را به دست خیریه‌ی نور کاشت.