دکتر احمد میر

مصاحبه با دکتر احمد میر در زمینه سرطان پستان

در این ویدیو به مناسبت ماه آگاهی بخشی سرطان پستان به گفتگو با دکتر احمد میر در خصوص غربالگری و پیشگیری از سرطان می‌پردازیم.


Scroll to Top