تشخیص زود هنگام سرطان

تشخیص زود هنگام سرطان

یکی از موضوعات مورد مطالعه و علاقه دانشمندان و پزشکان شناخت ماهیت و روند سرطان بوده است. اینکه چه تغییراتی در سلول و در نهایت موجود زنده می‌افتند که موجب سرطان می‌شود خود نیاز به بررسی‌های پایه‌ای و مولکولی دارد. پیشرفت‌های زیست شناسی مولکولی در دهه های اخیر به بالا بردن درک محققین از تقابل پیچیده تغییرات ژنتیکی، رونویسی و ترجمه در سرطان‌های انسانی بسیار کمک‌کننده بوده است.

یکی از نیازهای موجود در درمان سرطان‌های مختلف تشخیص زودهنگام آن در مراحل اولیه است. پیشرفت های صورت گرفته در زمینه تشخیص زود هنگام سرطان کمک شایانی به این موضوع کرده است اما هیچ کدام از این روش ها حساسیت و اختصاصیت روش های مولکولی نظیر پروتئومیکس را نشان نداده اند. با ظهور فناوری پروتئومیکس تلاش زیادی برای شناسایی و رده بندی پروتئین های مایعات بدن صورت گرفته است. آنالیزهای پروتئومیکی دریچه جدیدی را برای شناسایی تغییرات اتفاق افتاده در روند سرطانی شدن سلول ها به روی ما گشوده است. یکی از اهداف اصلی پروتئومیکس کشف بیومارکرهای مرتبط با سرطان و طراحی دارو است. …

دانلود متن کامل مقاله با فرمت pdf

پیمایش به بالا
Scroll to Top