بررسی میزان روابط زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان

بررسی میزان روابط زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بین زنان می‌باشد و درحال‌حاضر بیش از هفت ملیون نفر در جهان به این سرطان مبتلا هستند. بر این اساس مقاله حاضر به منظور تعیین میزان رابطه زناشویی بیماران مبتلا به سرطان و بررسی اثرات این بیماری روی عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان انجام گرفته است. نتایج نشان داد بیماری و درمان تاثیر زیادی بر روی میل زناشویی دارد. همچنین بین نوع جراحی و رضایت زناشویی بیماران ارتباط معنادار و مستقیمی وجود داشت.

دانلود متن کامل مقاله با فرمت pdf

پیمایش به بالا
Scroll to Top