کتاب همراهی نزدیکان در طول بیماری

کتاب همراهی نزدیکان در طول بیماری

معرفی کتاب: “همراهی نزدیکان در طول بیماری”
نویسنده: عبدالحسین رفعتیان
ناشر: قطره

برای شخصی که متوجه می شود به بیماری سختی مبتلا شده، هم تحمل وضعیت مشکلِ بیماری و هم تحمل روش های مختلف درمانی و آزمایش های متعدد بسیار مشکل است، اما معمولا به وضعیت کسانی که با بیمار زندگی می کنند، توجه زیادی نمی شود.

در این کتاب سعی شده که به وضعیت افراد خانواده و نزدیکان بیمار توجه شود و روش های گوناگون رویارویی و راه های تطبیق سالم با وضعیت های دشوار و پیش بینی نشده، بررسی شود.

پیمایش به بالا
Scroll to Top