کتاب همدلی

کتاب همدلی

معرفی کتاب: “همدلی”
نویسندگان: مریم رسولیان، راضیه صالحیان
ناشر: قطره

این کتاب، تلاشی است در راستای تعریف هم‌دلی و بررسی تأثیر آن در اعضای خانواده در جهت پیشبرد اهداف جمعی و دستیابی به آرامش درونی و شخصی. کتاب مشتمل بر سی و دو مبحث است که در هر مبحث به توضیح پیرامون سؤال‌های مطرح در موضوع همدلی از قبیل همدلی چیست؛ همدلی با سالمندان چه ویژگی‌هایی دارد؛ چگونه با همسرمان همدلی کنیم؛ آیا خانواده و اجتماع بر میزان همدلی کردن افراد اثر می‌گذارند؛ چگونه می‌توان همدلی را به کودکان آموخت؛ در عمل چگونه همدلی کنیم؛ نداشتن همدلی چه تأثیری بر زندگی روزمره ما می‌گذارد و برای نشان دادن همدلی خود چه بگوییم، پرداخته شده است.

اسکرول به بالا
Scroll to Top