کتاب نیمه تاریک وجود

کتاب نیمه تاریک وجود

معرفی کتاب: “نیمه تاریک وجود”
نویسنده: دبی فورد
ناشر: آتیسا

با تمام این حرف ها، جایی به خود می رسیم و فکر می کنیم که (( خب حالا این همه کار، انرژی هم دارد یا نه ؟اصلاً می ارزد که این همه وقت و انرژی بگذاریم تا با و جود خود به یک هم سویی و وحدت برسیم و افکارمان را از نیمه ی تاریک وجود خود به یک هم سویی و وحدت برسیم و افکارمان را از نیمه ی تاریک وجود بیرون آوریم و متحول سازیم؟ پاسخ این است که وقتی دریابید که در زیر لایه رویی بینش و اگاهی شما چه افکار و احساسات نابی نهفته است؛ تمام زخم هایی که تا کنون بر پیکر روحتان خورده است، التیام می یابد. وقتی که بخش های تکه تکه و سرکوب شده ی احساسات درونی خویش را از دل تاریکی بیرون می کشید، آرامش می گیرید و می توانید نفسی راحت بکشید. وقتی نقابی که سال هاست روی انسانیت، معرفت و حساسیت شما نشسته است، کنار می زنید و با چهره ی حقیقی خویش آشنا می شوید، لذتی شگرف را تجربه می کنید.

پیمایش به بالا
Scroll to Top