کتاب سرطان چیست

کتاب سرطان چیست

معرفی کتاب: “سرطان چیست”
نویسنده: سید محمد امین موسوی راد
ناشر: لوح محفوظ

در این کتاب سعی شده تا سرطان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و عقایدی که در مورد سرطان وجود دارد، اعم از درست یا نادرست با دلایل علمی بررسی شود. یکی از نکات مثبت این کتاب این است که در بررسی هر سرطان، بصورت اختصاصی کشور خودمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پیمایش به بالا
Scroll to Top