کتاب سرطان پروستات

کتاب سرطان پروستات

معرفی کتاب: “سرطان پروستات”
نویسنده: دکتر پیام آزاده، دکتر علی یعقوبی جویباری
ناشر: ارجمند

سرطان پروستات شایع ترین فرم سرطان در مردان است با کشف PSA به عنوان یک تست غربالگری، بیشتر بیماران در مرحل اولیه بیماری کشف می شوند و امکان درمان قطعی و علاج بخش و جود خواهد داشت در اغلب بیماران سرطان پروستات انتخاب نوع مدالیته درمانی اهمیت فراوانی دارد.

آگاهی در مورد میزان اثر بخشی درمان سرطان پروستات شامل جراحی، رادیو تراپی، شیمی درمانی، هورمون درمانی و عوارض مورد انتظار باعث آرامش بیشتر بیماران و خانواده هایشان خواهد شد.

چه افرادی بیشتر در معرض خطرهستند؟

علت ایجاد سرطان پروستات مشخص نیست ولی بعضی از عوامل خطر ساز شناخته شده اند. مطالعات جدید نشان می دهد که عوامل خطر ساز برای سرطان پروستات با رشد آهسته از سرطان های تهاجمی متفاوت هستند . اگر فردی یک یا چند عامل خطر ساز را داراست، به این معنی نیست که فرد حتماً به سرطان پروستات مبتلا می شود. از طرف دیگر سرطان پروستات می تواند در افرادی ایجاد شود که هیچ گونه عامل خطر سازی ندارند. منطقه جغرافیایی –نژاد –سن بالا –شرح حال خانوادگی وچاقی از مهمترین عوامل خطر ساز سرطان پروستات هستند.

پیمایش به بالا
Scroll to Top