کتاب سرطان خون

کتاب سرطان خون

معرفی کتاب: “سرطان خون”
نویسندگان: دکتر سید مسعود هوشمند، عاطفه زمانی
ناشر: اندیشه معاصر

به طور کلی علت مشخص و قطعی برای بروز سرطان خون وجود ندارد و علت دقیق نامعلوم است ولی عوامل مستعدکننده احتمالی بسیاری وجود دارد. بیماری سرطان، مالتی فاکتوریال یا چند عاملی محسوب می‌شود که در ایجاد آن هم عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی، موثر هستند. در برخی سرطان‌ها ژنتیک نقش مهم تری دارد خصوصاً اگر سرطان در خانواده تکرار شود و پیشینه خانوادگی داشته باشد.

این کتاب برخی از عوامل ژنتیکی و محیطی موثر در سرطان خون را بیان می کند.

پیمایش به بالا
Scroll to Top