راه شاد زیستن با سرطان

کتاب راه شاد زیستن با سرطان

معرفی کتاب: “راه شاد زیستن با سرطان”
نویسندگان: دکتر آلن ولفلت، دکتر کربی‌جی. دووال
ناشر: نشانه

ما به این واقعیت دست‌ یافته‌ایم که سرطان به هیچ وجه با ملیت، جنسیت، نژاد، مذهب، سن، غنى، فقیر و انسان خوب و بد بودن ارتباطی ندارد. شما نیز به خوبى مى دانید که این بیمارى چگونه افکار و احساسات دردناکى را با خودش به همراه مى آورد، اما نکته بسیار مهم و تعیین کننده‌ی سرنوشت انسان در طول این سفر سخت، نوع واکنش انسان نسبت به این بیمارى است. اینکه انسان حق انتخاب دارد: تسلیم شدن یا مبارزه کردن.

این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید افکار و احساسات دردناک ناشی از این اتفاق تکان دهنده را درک کنید، بپذیرید و آن را به زبان بیاورید. امید است که شما با استفاده از راهکارهای کاربردی عنوان شده بتوانید با تغییر سبک زندگی و نگاهی تازه به این بیماری با اراده‌‌ای استوار سرطان را پذیرفته و درمان کنید.

پیمایش به بالا
Scroll to Top