کتاب درمان دارویی سرطان

کتاب درمان دارویی سرطان؛ هورمون درمانی

معرفی کتاب: “درمان دارویی سرطان؛ هورمون درمانی”
نویسندگان: دکتر علی یعقوبی جویباری، دکتر پیام آزاده، دکتر مریم فراستی نسب
ناشر: ارجمند

از جمله اولین درمان‌های هدفمند، داروهای هورمونی مؤثر در درمان سرطان سینه بودند. در مواردی که رشد تومور وابسته به هورمون‌ها باشد، جهت کنترل رشد تومور از داروهای هورمونی استفاده می‌شود. امروزه توسط آزمایش‌هایی حساسیت و وابستگی تومور را به هورمون ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال در مورد سرطان پستان، میزان وابستگی تومور را به هورمون‌های استروژن و پروژسترون (هورمون‌های زنانه) سنجیده می‌شود و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، بیمار از هورمون درمانی سود خواهد برد. داروی تاموکسیفن به عنوان مهارکننده گیرنده‌های هورمون استروژن در همه مراحل سرطان پستان وابسته به هورمون بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت یائسگی بیمار به‌صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این جلد در این مورد بیشتر به بحث خواهیم نشست

پیمایش به بالا
Scroll to Top