کتاب حلقه حیات

کتاب حلقه‌ی حیات

معرفی کتاب: “حلقه‌ی حیات”
نویسنده: دکتر محمدولی سهامی
ناشر: قطره

دانستن درباره حلقه حیات چه کمکی به ما می کند؟

دانستن درباره این حلقه به ما کمک می کند از گذرگاه های زندگی آگاه باشیم، بدانیم چه در پیش داریم، و هنگام گذر از آن نقاط با استفاده از فن ها و تجربه هایی که در مراحل قبل آموخته ایم بر اضطرابی که با آن روبه رو هستیم، غلبه کنیم. تحمل این اضطراب سخت است ولی کاربرد دارد، و کار سخت را راحت نمی توان انجام داد. اگر از مشکلات بترسیم و نتوانیم ترس خود را مهار کنیم، مشکلات را انکار خواهیم کرد.و انکار یعنی مانع تغییر و تطبیق خود شدن. یعنی عدم توانایی کنار آمدن با از دست دادن ها و عدم تطبیق خود  با وضعیت های جدید.

بنابراین هرجایی که انکار کنیم، عملاً در آن نقطه گیر کرده ایم. و جالب این که گرفتاری اصلی گیر کردن نیست، گرفتاری اصلی، در یک نقطه ماندن و قدم نگذاشتن در مسیری است که باید رفت.گرفتاری اصلی، محروم شدن از تجربیات تازه و یاد نگرفتن فن هایی است که در سنین مختلف به کارمان می آید.

پیمایش به بالا
Scroll to Top