کتاب انتقاد

کتاب انتقاد

معرفی کتاب: “انتقاد”
نویسنده: راندا برن
ناشر: نسل نواندیش

انتقاد چیست؟

در فرهنگ لغت روان شناسی و روان پزشکی، انتقاد به معنای قضاوت یا تصمیمی است که اهمیت فوق العاده ای دارد و بیانگر مرور دقیق رفتارهای کسی یا یک موقعیت یا یک شی خاص است به قصد یافتن اشتباه یا اشکال در آن.

انتقاد دو نوع است، سازنده و مخرب. انتقاد سازنده، انتقادی است که بر اساس درک درست از یک واقعه یا رفتار مطرح می شود. فرد مورد انتقاد با شنیدن انتقاد، بر انگیخته می شود و سعی می کند تا آن وضعیت یا رفتار را تغییر دهد. انتقاد مخرب انتقادی است که بر اساس انتظارات و امیال شخصی مطرح می شود، یعنی فرد در یک رابطه به خواسته های خود نمی رسد و مطابق میل او رفتار نمی شود، انتقاد مخرب عامل خطرناک و نیرومندی است که هم به روابط بین فردی آسیب میرساند و هم احساس حقارت ایجاد میکند. در صورتی که انتقاد بر اساس علاقه ی شخصی یا احساس برتری  باشد مخرب  خواهد بود. انتقاد، اصولاً سازنده است اما نوع برداشت فردی که مورد انتقاد قرار گرفته می تواند اثر آن را تغییر دهد.

پیمایش به بالا
Scroll to Top