کتاب ارتباط بین سرطان و شیوه زندگی

کتاب ارتباط بین سرطان و شیوه زندگی

معرفی کتاب: “ارتباط بین سرطان و شیوه زندگی”
نویسندگان: غزاله عربزاده، دکتر سید مسعود هوشمند
ناشر: اندیشه معاصر

سرطان یک بیماری نسبتاً مرتبط با شیوه زندگی است که محل زندگی، عادات زندگی، محیط کار و تماس‌های شغلی هم می تواند روی آن تأثیر داشته باشد. هر سرطان فاکتور خطر مربوط به خود را داراست. براساس تحقیقات حدود ۴۰-۳۰ درصد سرطان‌ها با داشتن سبک زندگی سالم قابل‌کنترل است. اما سبک زندگی سالم چگونه است؟ عامل خطر برای هر سرطان چیست؟ تا‌کنون حدود صد نوع سرطان شناخته‌شده است.

در این کتاب، ارتباط بین سرطان و شیوه زندگی چند نوع سرطان که ابتلا به آن‌ها با شیوه زندگی ارتباط مستقیم دارند به صورت تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیمایش به بالا
Scroll to Top