چشم انداز و ماموریت

صفحه اصلی / درباره موسسه خیریه نور / چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و آرزوی موسسه خیریه نور داشتن آینده ای بدون سرطان و ماموریت ما آگاهی بخشی، آموزش و اطلاع رسانی به افراد درجهت پیشگیری و ریشه کن کردن آن می باشد. آرزو و تلاش نور این است که هیچ هموطن مبتلا به سرطانی به دلیل مشکل مالی از ادامه درمان نا امید نگردد.
در راستای دستیابی به جایگاه بزرگترین موسسه خیریه در حوزه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در ایران در سال ۱۴۰۳ شمسی، تمام تلاش خود را خواهیم نمود تا اولین موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان از نظر پراکندگی جغرافیایی در سطح کشور باشیم. ما مشتاق رسیدن به این موفقیت هستیم و در این مسیر بر ارائه انواع خدمات درمانی، آموزشی، آگاهی بخشی و پژوهشی به بیماران، عموم مردم و متخصصین، افزایش مشارکت و دانش عمومی و پژوهش های بنیادین سرطان در سطح ملی تمرکز خواهیم نمود.
عشق و اشتیاق به کمک به همنوعان در موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور به مثابه نیروی اصلی پیشرفت در فعالیت های روزمره ما، شالوده رسالت و مأموریت موسسه را می سازد.

بر این شالوده اهداف ذیل را دنبال خواهد نمود:

  • کاهش نرخ رشد سرطان با آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و ترویج اقدامات پیشگیرانه
  • حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نیازمند و بهبود زندگی آنها
  • توسعه مراکز تشخیصی – درمانی سرطان برای دسترسی تمامی ایرانیان به امکانات درخور
  • توسعه فضای پژوهشی، خدمات آموزشی و برنامه ریزی در حوزه تحقیقات سرطان
  • تلاش برای مهار سرطان در ایران و سایر کشورها

در این راستا، شفافیت، عملکرد تخصصی، کارآمدی منابع و جلب مشارکت های عمومی از ارزش های بنیادین موسسین می باشد.