چشم انداز و ماموریت

چشم انداز در افق سال ۱۴۰۹

موسسه خیریه نور با الهام از نیات موسسین و به پشتوانه حامیان نیک نهاد، با اندیشه خلق آینده ای به دور از سرطان، جایگاه بزرگترین و گسترده ترین مجموعه حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان، از نظر پراکندگی جغرافیایی در سراسر کشور را از آن خود ساخته است.

« نور » با ایجاد سازمانی کارآمد و استوار بر پایه دانش روز با حرکت تکاپوجویانه در اجرای برنامه های راهبردی، به مجموعه ای پویا، ارزش آفرین و پیشرو جهت ارائه خدمات موثر درمانی آگاهی بخشی، آموزشی و پژوهشی به بیماران، متخصصین و جامعه و افزایش دانش عمومی تبدیل شده و به این طریق با کسب اعتماد عمومی افزایش مشارکت مردمی را جلب نموده است.

موسسه خیریه نور با ارتقاء همه جانبه خود، در عرصه بین المللی از حرمت و منزلتی شایسته موسسات جهانی برخوردار گشته و به این طریق مرجعی قابل اتکا برای طرح سلامت مبتلایان سرطان گردیده است.

ماموریت سازمانی

موسسه خیریه نور سازمانی است مردم نهاد، غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر سیاسی که در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

فلسفه وجودی خیریه نور، بودن برای تضمین زندگی است و عشق و اشتیاق به کمک به همنوعان رسالت ماست.

ما می اندیشیم که هیچ بیمار مبتلا به سرطان نباید تنها به دلیل مشکلات مالی و نبود امکانات دست از مبارزه با بیماری خود بردارد و تسلیم این درد گردد. ما همچنین عدم آگاهی عموم جامعه از عوامل متعدد ابتلا به سرطان را به عنوان یک چالش راهبردی در راه مبارزه با اشاعه این بیماری دانسته، و در این راستا سعی داریم با راهبری سازماندهی شده در حمایت از برنامه های آموزشی، آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و تحقیقات در حل این معضل گام برداریم.

ما صدای مستقل بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان هستیم. کار ما تنها با تعهد، بخشندگی و تلاش خستگی ناپذیر حمایت کنندگان مادی و معنوی، داوطلبان، محققان و کارکنان مان اثر بخش خواهد بود.

ما مشتاقیم که به دور از هر گونه محدودیت اعم از ملیت، جنسیت، نژاد، مذهب و نوع سرطان، در دسترس همگان بوده و تلاش می کنیم تا اولین موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان با شعب متعدد در سراسر کشور باشیم.

پیمایش به بالا
Scroll to Top