دفتر مرکزی

موسسه خیریه نور “حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ” با هدف اطلاع ­رسانی، آگاهی بخشی، پیشگیری، تجهیز و حمایت درمانی از بیماران مبتلا به سرطان در سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد.

دفتر مددکاری موسسه در تهران از ابتدا تاسیس تا سال 1398 با دریافت فاکتور های دارویی و درمانی به طور مستقیم به ارائه کمک هزینه به بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش می پرداخته و پس از آن از طریق انعقاد قرارداد با داروخانه ها و مراکز درمانی و حمایتی متعدد به ارائه هر چه بیشتر و بهتر خدمات به بیماران پرداخته است.

اهم اقدامات و خدمات دفتر مرکزی موسسه خیریه نور به بیماران مبتلا به سرطان به اختصار به قرار ذیل است:

  1. ارائه کمک هزینه دارویی به بیماران تحت پوشش موسسه بر اساس شرایط و نیاز بیمار از طریق ارجاع به داروخانه های طرف قرارداد
  2. ارائه کمک هزینه درمانی به بیماران تحت پوشش موسسه بر اساس شرایط و نیاز بیمار از طریق ارجاع به بیمارستان های طرف قرارداد
  3. ارائه کمک هزینه رادیو داروی پت اسکن به بیماران تحت پوشش موسسه بر اساس قرارداد با شرکت پارس ایزوتوپ
  4. ارائه خدمات اسکان به بیماران مبتلا به سرطان و همراهان آنها که از شهرستان های مختلف برای درمان به تهران مراجعه دارند.
  5. کمک های حمایتی به بیماران مبتلا به سرطان مانند: اهداء بسته های بهداشتی، معیشتی و… در مقاطع مختلف
  6. معرفی بیماران به مراکز امدادی و خیریه ای جهت کمک های موردی (مالی، دارویی و…)

 

مراکز طرف قرارداد موسسه در تهران:

  1. داروخانه 13 آبان، داروخانه 29 فروردین و داروخانه هاشم زاده (در زمینه کمک هزینه دارو)
  2. بیمارستان رسول اکرم و بیمارستان لولاگر (در زمینه کمک هزینه درمان)
  3. شرکت پارس ایزوتوپ(در زمینه کمک هزینه رادیو دارو در درمان سرطان و دارو پت اسکن)
  4. موسسه خیریه رها (در زمینه اسکان)
Scroll to Top