حامیان حقوقی نور
فلات ایرانیان
بانک صادرات
شرکت آسیا کانی آرا
کانسارهای افرا
سیگل
کوروش مال
شرکت پارس ایزوتوپ
نوین دارو
هایپرمی
شرکت پایندان
حامیان حقیقی نور
دکتر غلامعلی عباسی
آقای علی صادقی
آقای کسری حجازی
دکتر سوسن امامی
آقای سبحانی
آقای ابوجعفر خدیر
زهرا آقاپور
سید حسام رضوی
آقای اردشیر بندری
آقای محمدرضا مانیان
علی حسین اسدی
آقای احمد خاوری
اسکرول به بالا