اهداف و ارزش های موسسه خیریه نور

بیانیه ارزش های محوری:

ارزش های محوری، اصول اعتقادی اساسی یک سازمان و زیر بنای ساخت فرهنگ سازمانی است. الگوی رفتاری ما برخواسته از فرهنگ سازمانی بوده که خود مبتنی بر احترام به ارزش های والای انسانی و توسعه و تکامل اجتماعی است. رمز موفقیت ما در پایبندی به این اصول است. ما در اتخاذ تصمیمات استراتژیک، در بکارگیری روش های نوین و ایجاد تحولات در سازمان، این اصول را به خاطر رعایت مصالح قربانی نمی کنیم و بر این باوریم که رعایت این اصول استحکام و انسجام موسسه را تقویت خواهد نمود.

 

ارزش های اعتقادی نور:

۱- حفظ کرامت انسانی

جوهره و ماهیت اساسی مراقبت و حمایت در خیریه نور، حفاظت از کرامت انسانی بیمار و احترام و صیانت از مقام و ارزش والای انسانی خیرین و مددرسانان می باشد.
تمامی بیماران، بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، توسط کارکنان موسسه خیریه نور مورد احترام و حمایت روحی و روانی قرار می گیرند.

۲- مهربانی و حمایت از مددجویان

هر روزه ما نگران افرادی هستیم که به سرطان مبتلا شده و یا در معرض خطر ابتلا قرار دارند. ما به همین علت اینجا هستیم که دغدغه هایمان را با کمک به همنوعان به آسایش خاطر و شادی تبدیل کنیم.

۳- همکاری و مشارکت

ما معتقدیم که مشارکت و همکاری، بهترین راه حل برای دستیابی به آرمان ها و اهداف کلانمان می باشد. به این لحاظ تلاش خود را برای همراستایی با تمامی سازمان ها و نهادهای همسو و سایر ذینفعان کلیدی بکار خواهیم بست تا موفق به انجام پروژه های بزرگ تحقیقاتی، درمانی و حمایتی برای جلوگیری از ابتلا و کمک به بیماران مبتلا به سرطان شویم.

۴- صداقت و شفافیت در عملکرد

ما صداقت و شفافیت را در موسسه خیریه نور سرلوحه عملکرد خود قرار داده ایم تا شایسته اعتماد ذینفعانمان باشیم. ما معتقدیم شفافیت در گفتار و عملکرد تخصصی، استفاده بهینه از منابع و جلب مشارکت های مردمی از ارزش های بنیادینی است که از این اعتماد سرچشمه گرفته است.

۵- نوع دوستی و احترام متقابل

موسسه خیریه نور بدون پشتوانه مددجویان، حمایت کنندگان مادی و معنوی، داوطلبان و کارکنان خود، نمی تواند کاری از پیش ببرد. ما به این افراد افتخار کرده و دستشان را صمیمانه می فشاریم.

۶- وجدان کاری و مسئولیت پذیری

اعضای موسسه خیریه نور با رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به انجام وظایف در برابر افرادی که هر روزه نیازمند یاری می باشند، پایبند بوده و تلاش می کنند خدماتی در خور شان آنان ارائه نمایند.

۷- ایجاد فرهنگ کار گروهی

روحیه کار تیمی در موسسه خیریه نور جزئی از فرهنگ سازمانی آن بوده که در این میان می‌توان به حل مسائل پیچیده و غیر روزمره، خلق و توسعه ایده‌های جدید، هماهنگ شدن فعالیت‌های انفرادی در جهت اهداف بزرگ موسسه، درک حس زیبای مفید بودن و تعلق به جمع، فراهم شدن ارتباطات گسترده و به‌کارگیری آنها در جهت توسعه موسسه، کمک به افراد برای یادگیری از یکدیگر و ایجاد حس مسئولیت و وفاداری نسبت به موسسه را نام برد.

۸- انتقاد پذیری و پاسخ گویی

ما بر این باوریم نقد پذیری و پاسخ گویی سرمایه ای است بس گرانبها که موجب بهبود و کمال عملکردمان خواهد شد. ما امیدواریم تیغ تیز انتقادات ذینفعان، نهال نورسته ما را هرس نموده و موجب بارورتر شدن آن گردد. پس از رهنمودها و پیشنهادات با روی باز استقبال خواهیم نمود. ما پاسخگویی را موجب شفافیت اعمالمان میدانیم و به آن می بالیم.

اسکرول به بالا
Scroll to Top