هیئت امناء و هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء به ترتیب حروف الفبا

سارا-ادهمی

سارا ادهمی
عضو هیئت امنا

هوشنگ-ادهمی

هوشنگ ادهمی
عضو اصلی هیئت مدیره – مدیرعامل

علی-حسین-اسدی

علی حسین اسدی
عضو هیئت امنا

دکتر-سوسن-امامی

دکتر سوسن امامی
عضو اصلی هیئت مدیره

یوسف-جزء-پیری

یوسف جزء پیری
عضو اصلی هیئت مدیره – خزانه دار

person-man

دکتر مجتبی فلاح
عضو هیئت امنا

محمد-خالقی

محمد خالقی
بازرس علی‌البدل

محمدحسن-رضایی-عراقی

محمدحسن رضایی عراقی
عضو هیئت امنا

حسین-رضوانی

حسین رضوانی
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر-علیرضا-رضوانی

دکتر علیرضا رضوانی
عضو اصلی هیئت مدیره

کیانوش-رفیعی

کیانوش رفیعی
بازرس اصلی

محسن-شیخی-خو

محسن شیخی خو
عضو هیئت امنا

حجت-اله-صیدی

دکتر حجت اله صیدی
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر-غلامعلی-عباسی

دکتر غلامعلی عباسی
عضو هیئت امنا

دکتر-ضرغام-غریبی

دکتر ضرغام غریبی
رئیس هیئت مدیره

دکتر-فرامرز-کریمیان

دکتر فرامرز کریمیان
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر-عباس-مصلی-نژاد

دکتر عباس مصلی نژاد
عضو هیئت امنا

عیسی-نادری

عیسی نادری
عضو هیئت امنا

سیدحسین-هاشمی-شهری

سیدحسین هاشمی شهری
عضو اصلی هیئت مدیره

نجمی-هاشمی-فشارکی

نجمی هاشمی فشارکی
عضو هیئت امنا

اسکرول به بالا