احداث، تجهیز و تکمیل مراکز درمانی تخصصی سرطان

تجهیز مراکر درمانی سرطان

امروزه سرطان یکی از مشکلات عمده حوزه سلامت محسوب می شود. در کشورهای توسعه یافته از طریق تشخیص زودهنگام و همچنین فناوری و روش های پزشکی در حال توسعه، میزان بهبود در سرطان حدود ۵۵ تا ۶۶ درصد است.

در راستای تشخیص و درمان سرطان، بحث توسعه مراکز سرطان به عنوان بخشی از برنامه های توسعه زیرساخت های تشخیص و درمان موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور، از ابتدای تاسیس بوده و می باشد.

ما با همراهی نیکوکاران و خیرین نیک اندیش تاکنون موفق به ساخت و تجهیز سه مرکز شیمی درمانی و تجهیز و بهره برداری از یک بیمارسرا گردیده ایم. امید داریم با همراهی خیراندیشان و حامیان موسسه خیریه نور شاهد دسترسی و بهره مندی تمامی هموطنانمان در اقصی نقاط کشور به بهترین امکانات تشخیصی و درمانی باشیم و با افزایش آگاهی مردم، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری و نهادینه کردن این فرهنگ گامی مهم در کنترل این بیماری در جهت کمک به سایر نهادها و سازمانهای حوزه بهداشت و سلامت در داخل و گستره بین المللی برداریم.

موسسه خیریه نور اهداف خود را در راستای انجام موارد ذیل دنبال خواهد نمود:

  • ساخت و تجهیز مراکز شیمی درمانی در استان های کم بهره مند که امکان دسترسی به مراکز بهداشت و درمان در آنها وجود ندارد، در اولویت کار خواهد بود.
  • استفاده از پزشکان اعضای هیات علمی پژوهشی استان ها در کمک به تشخیص بیماری در مناطق محروم
  • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در مراکز استان ها
  • تدوین برنامه عملیاتی ساخت و توسعه مراکز به صورت سالیانه، پیشبرد هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های اجرایی در مراکز استان ها
پیمایش به بالا
Scroll to Top