همایش سرطان پستان

پویش آگاهی بخشی سرطان پستان

آگاهی بخشی سرطان پستان

اولویت ما در راه مبارزه با سرطان پیشگیری و آگاهی رسانی است. موسسه خیریه نور در جهت رسالت سازمانی خود همگام با شروع ماه اکتبر (ماه آگاه سازی سرطان پستان) اقدام به برپایی پویشی با عنوان «به امید بهبودی و بازگشت تندرستی» نموده است.

در این راستا موسسه خیریه نور با همراهی انجمن های علمی، مراکز تحقیقاتی و درمانی، وزارت بهداشت و درمان و خیریه های مرتبط با هدف آموزش، پیشگیری، خود آگاهی و خود مراقبتی، آماده است تا پذیرای حضور عموم در مورخ ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در پارک ملت باشد.

پیمایش به بالا
Scroll to Top