نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه بین المللی قزوین

همراهی و همدلی جمعی از هنرمندان برجسته خوشنویس قزوین در اهدا و فروش آثار ارزنده هنری

نمایشگاه بین المللی قزوین

18الی 24 اسفندماه 1401

این برنامه با مشارکت انجمن خوشنویسان قزوین و نیز اتاق اصناف قزوین صورت گرفته و زمینه ساز اقدامات بعدی برای شکل گیری پویش کمک به بیماران مبتلا به سرطان استان قزوین خواهد بود.

پیمایش به بالا
Scroll to Top