معافیت مالیاتی مبالغ اهدایی به موسسه خیریه نور

صفحه اصلی / اخبار / اخبار موسسه نور / معافیت مالیاتی مبالغ اهدایی به موسسه خیریه نور

معافیت مالیاتی مبالغ اهدایی به موسسه خیریه نور

پس از بررسی و تائید عملکرد موسسه خیریه نور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موسسه مشمول بخشنامه ۱۷۲ قانون مالیات مستقیم قرارگرفته است. بر اساس این بخشنامه ازاین‌پس مبالغی که تحت عنوان کمک به موسسه خیریه نور اهدا می‏گردد، جزو هزینه‌های قابل‌قبول محسوب شده و مانند گذشته مشمول ۲۵ درصد مالیات نخواهد شد.

شما می‌توانید متن کامل ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از اینجا مشاهده فرمایید.