معافیت مالیاتی مبالغ اهدایی به موسسه خیریه نور

معافیت مالیاتی مبالغ اهدایی به موسسه خیریه نور

پس از بررسی و تائید عملکرد موسسه خیریه نور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موسسه مشمول بخشنامه ۱۷۲ قانون مالیات مستقیم قرار گرفته است. بر اساس این بخشنامه از این ‌پس مبالغی که تحت عنوان کمک به موسسه خیریه نور اهدا می‏ گردد، جزو هزینه‌های قابل ‌قبول محسوب شده و مانند گذشته مشمول ۲۵ درصد مالیات نخواهد شد.

شما می‌توانید متن کامل ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از اینجا مشاهده فرمایید.

پیمایش به بالا
Scroll to Top