مصاحبه آقای هوشنگ ادهمی مدیرعامل موسسه خیریه نور در برنامه شبکه سلامت

صفحه اصلی / اخبار / اخبار موسسه نور / مصاحبه آقای هوشنگ ادهمی مدیرعامل موسسه خیریه نور در برنامه شبکه سلامت

مصاحبه آقای هوشنگ ادهمی مدیرعامل موسسه خیریه نور در برنامه شبکه سلامت

جناب آقای هوشنگ ادهمی مدیرعامل موسسه خیریه نور، در برنامه مثبت سلامت شبکه سلامت حضور یافته و به گفتگو در خصوص فرهنگ کمک کردن و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط موسسه خیریه نور پرداختند.