مصاحبه آقای هوشنگ ادهمی در برنامه شبکه سلامت

مصاحبه آقای هوشنگ ادهمی مدیرعامل موسسه خیریه نور در برنامه شبکه سلامت

جناب آقای هوشنگ ادهمی مدیرعامل موسسه خیریه نور، در برنامه مثبت سلامت شبکه سلامت حضور یافته و به گفتگو در خصوص فرهنگ کمک کردن و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط موسسه خیریه نور پرداختند.


پیمایش به بالا
Scroll to Top