مجمع انتخابات هیئت مدیره شبکه ملی سرطان

دومین مجمع انتخابات هیئت مدیره شبکه ملی سرطان برگزار گردید

“موسسه غیر دولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور” مجدداً به عضویت هیئت مدیره “شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران” درآمد.

 

 

طبق مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی “شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران” که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ با حضور اکثریت اعضاء در محل خیریه امدادگران عاشورا برگزار گردید، “موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور” با بالاترین رای اعضای حاضر در جلسه به عضویت هیئت مدیره شبکه ملی مذکور برگزیده شد.
در این رای گیری “موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور” به اتفاق “موسسه خیریه دهش پور” موفق شدند ۱۸ رای از ۲۰ رای اعضای حاضر در جلسه را به خود اختصاص دهند.

 

 

پیمایش به بالا
Scroll to Top