جلسه خیرین حوزه سلامت با موسسه خیریه نور

جلسه معاونت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با خیرین حوزه سلامت و موسسه خیریه نور

جلسه معاونت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با خیرین حوزه سلامت و موسسه خیریه نور جهت تصمیم‌گیری درباره همکاری متقابل برگزار شد.

پیمایش به بالا
Scroll to Top