استقرار قلک های موسسه خیریه نور در مرکز خرید دیپلمات سنتر بروجرد1

استقرار قلک‌های موسسه خیریه نور در مرکز خرید دیپلمات سنتر بروجرد

پیرو هماهنگی های صورت گرفته با جناب آقای متولیان از هلدینگ دیپلمات و در راستای همکاری‌های هلدینگ دیپلمات و موسسه خیریه نور در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، قلک‌های‌ شیشه‌ای ایستاده موسسه خیریه نور در مرکز خرید دیپلمات سنتر بروجرد مستقر گردید. این اقدام در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی انجام گرفته است.

پیمایش به بالا
Scroll to Top