تجربیات بیماران

صفحه اصلی / مقالات / تجربیات بیماران

خاطره ای از یک دوست و همیار

داستان زیر سرگذشت زندگی و مبارزه یکی از عزیزان با بیماری سرطان می باشد. وی با اراده، امید و پیگیری و البته توکل توانست این بیماری را شکست دهد و د رحال حاضر خود یکی از نیکوکاران و خدمتگزاران به بیماران مبتلا به سرطان در موسسه خیریه نور می باشد. پیامی که داستان وی دارد […]