دسته محصولات:1.کارت های تبریک

عواید حاصل از فروش کارت های تبریک، صرف تامین داروهای بیماران مبتلا به سرطان می شود.