دسته محصولات:2.تابلوهای یادبود

عواید حاصل از فروش بنرهای تسلیت، صرف تامین داروهای بیماران مبتلا به سرطان می شود.