مرکز تهران

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم هستی حسینی

ساعت کاری: شنبه تا سه شنبه - ؛ چهارشنبه ها ۱۲:۳۰-۹

شماره تماس: ۶۴۳۵۲۶۶۴

آدرس: تهران، ستارخان، خیابان نیایش، نبش خیابان منصوری، بیمارستان حضرت رسول اکرم

ایمیل: sw@noor-charity.com