مرکز بیمارستان لولاگر

مرکز بیمارستان لولاگر

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم آزاده مجیدی فر

ساعت کاری:

شماره تماس: ۰۲۱۶۴۰۳۳۲۸۸

هماهنگی قبلی با شماره : ۰۲۱۸۸۱۹۷۸۸۱

آدرس: تهران، خیابان خوش، بین آذربایجان و دامپزشکی، بیمارستان لولاگر، درمانگاه شیمی درمانی، طبقه سوم

ایمیل: sw@noor-charity.com