دفتر مرکزی

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم صدف کیهانی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ ؛ پنج شنبه ها ۱۲-۹

شماره تماس: ۸۸۱۹۷۸۸۱-۸۸۱۹۷۸۶۷

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، نبش کوچه بیستم، پلاک ۲۴۵۳، طبقه ۳

ایمیل: sw@noor-charity.com