شعب و دفاتر نمایندگی

صفحه اصلی / درباره موسسه خیریه نور / شعب و دفاتر نمایندگی

دفتر مرکزی

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم صدف کیهانی

ایمیل: sw@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز تهرانبیمارستان حضرت رسول اکرم

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم هستی حسینی

ایمیل: sw@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز تهرانبیمارستان لولاگر

مدیر دفتر خدمات پزشکی و درمانی: خانم سارا ادهمی

مددکار: خانم آزاده مجیدی فر

ایمیل: sw@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز ایلام

مدیر: آقای دکتر جلیل صادقی فر

مددکار: خانم شهناز نوری

ایمیل: ilm@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز فارس

مدیر: آقای دکتر علیرضا رضوانی

مددکار: خانم افسانه حکیمی

ایمیل: shz@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز کهگیلویه و بویراحمد

مدیر: آقای سالار جوکار

مددکار: آقای روح الامین جوکار

ایمیل: ysj@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز لرستان

مدیر: آقای نادر همتی

مددکار: آقای جعفر کشوری فرد

ایمیل: khd@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر

مرکز هرمزگان

مدیر: آقای عیسی نادری

مددکار: خانم مژگان دارابی

ایمیل: bnd@noor-charity.com

اطلاعات بیشتر